Het bed van Juliet

2009-bedvanjuliet-affiche
Fotoboek

van Bart Spaey | regie Luc Lambrecht

2009

Inhoud

Het hele gezelschap is er stellig van overtuigd dat er, na het velo-accident van de hoofdrolspeelster, geen toneel kan gespeeld worden. Ondanks het feit dat Joske en Fonske het zich nogal persoonlijk aantrekken, doen de anderen hun uiterste best om het publiek aan het verstand te brengen dat opkrassen de enige boodschap is. Maar… er is ook nog de voorzitster, een koppigaard van jewelste, die kost wat kost toch een opvoering wil! Zélfs het ontbreken van het decor kan haar niet tot andere gedachten brengen. Ze zullen, en ze moeten!… Met alle doldwaze gevolgen van dien!…
Een stuk in een stuk met heerlijke, absurde en rijmende replieken. “Het zou van Seekspier kunnen komen, maar dat is niet zo! Een verhaal over een onmogelijke liefde, die dan toch mogelijk wordt. De namen van « Romeo » en « Juliet » berusten op louter toevalligheid.”

Rolverdeling

bed v julliet