Historie

Geschiedenis

In 1884 staken enkele mensen in café “De Korenbloem” de hoofden bij elkaar en vormden er een toneelvereniging. De gepaste naam was vlug gevonden: DE KORENBLOEM. Tot aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog kende de vereniging een enorme bloei.

Er werden meerdere stukken per jaar opgevoerd en de zaal van “De Korenbloem” werd snel te klein. De vereniging kende ook bekendheid buiten het dorp, mede dankzij Frans Denis., geboren te Hakendover, en na zijn huwelijk wonende in Kortenberg, hij schreef tal van toneelstukken en operettes  voor de toneelkring, die tot buiten de dorpsgrenzen heel wat bijval kenden.

Na de oorlog bloeide de vereniging weer op en zo vonden we in de archieven deze affiche terug (zie foto hierlangs) van 1943. Door ongelukkige omstandigheden bracht “De Korenbloem” haar laatste stuk in 1968. In 1978 startte de jeugdgroep E.K. (Eucharistische Kruistochten) met een jaarlijkse toneelopvoering ten voordele van de groep. Zij speelden in dezelfde taal. Maar niet onder de naam Korenbloem. Zodra de leiding de volwassen leeftijd bereikt had, werden ook deze opvoeringen gestaakt.

Vooral door toedoen van Frans Goyen richtten enkele oud- spelers en oud- leiders van de E.K. in 1983 een nieuwe groep op. Toneelkring “de Korenbloem” was opnieuw herboren. In het dorp werden vrij snel enkele mensen gevonden om de groep te vervoegen. Er kon uiteindelijk gestart worden met een achttal spelende leden.

Door de heroprichting werd de toneelkring nieuw leven ingeblazen en zou vanaf dan 2 maal per jaar een toneelstuk op de planken brengen in het zaaltje achter café “de korenbloem”. De belangstelling groeide zienderogen en het publiek gaat alsnog in stijgende lijn.

Zo werden volgende stukken opgevoerd:
1983: Een beeld van een man
1984: Boerenbedrog
1984: Klachten
1985: Killekillekil
1985: Studio 3
1986: Wij gaan naar Benidorm
Door het overlijden van de eigenares van de zaal was de toneelkring verplicht om voor het 2e stuk in 1986 elders onderdak te zoeken. Zo werd er éénmalig gespeeld in het zaaltje van café “De zoete inval” bij “Brees” (nu gelegenheidscafé “De Zaligmaker”).
1986: De knecht
En in 1987 kon er helemaal niet gespeeld worden omdat men een jaartje heeft afgewacht tot de zoon de café heeft kunnen heropenen.
Vanaf 1988 kon de toneelkring weer terecht in het zaaltje achter café “De korenbloem” Echter werd wel beslist om in de toekomst maar één productie per jaar te spelen.
1988: Ketchup & Sangria
1989: Tante non komt uit Zaïre
1990: Poging tot moord
1991: Pa wordt uitgehuwelijkt
1992: Zwart schaap … witte lammetjes
1993: Toon wint 1 miljoen (10 jarig jubilée)
1994: Een beeld van een man
1995: Doe het zelf neushoorn
1996: Tomates Crevettes zonder crevettes
1998: Opgepast, ongepast
1999: Gasten zijn lasten!
2000: Omkadert


Een nieuwe adem

In 2001 verhuisde de toneelkring naar het ontmoetingscentrum (OC) van Hakendover en vond er zijn nieuwe adem.
2001: Leuke Mirandolina
2002: Alfa & Julia
2003: Ik genoot van mijn dood
2004: Het Fun…erarium
2006: Drinken de goden duvel?
In 2007 verloor de toneelkring één van zijn trouwste figuren. Gerard Vandeput die van bij de heroprichting steeds een vaste waarde was bij de kring, stierf plots na een operatie. Bij de productie van 2007 werd vóór de voorstelling een eerbetoon aan Gerard opgevoerd.
2007: De Zetel
In december 2007 organiseerde de toneelkring in samenwerking met het Tiens Trac Theater de kerstmonoloog “Klacht van een soldaat” van en door Ronny Waterschoot
2008: Doe het zelf neushoorn (25 jarig jubilée)
2009: Het bed van Juliet
2010: Als ik de lotto win!
2011: Een vreemde luis in huis
2013: De 7e zonde
In 2014 werd door een aantal problemen geen toneel gespeeld en werd zelfs de toekomst van de kring in vraag gesteld. Door de samenstelling van een nieuw bestuur en een aantal nieuwe spelers bij aan te trekken is de toekomst opnieuw verzekerd.
2015: Hotlips
2016: Een kus van een Rus
2017: What’s up… James!
2018: Boeing Boeing
2018: Blauw en Rood
2019: Familietrekjes
In 2020 kon door geldende overheidsmaatregelen de geplande productie niet plaatsvinden.
2021: De Dorstige Kelen

2022: 8 Vrouwen